Skip to main content

Regionsvalg: Ny vej for psykiatrien?

By Ikke kategoriseret

Send 11. november 2021

Et projekt på Psykiatrisk Center Glostrup viser måske en ny vej for psykiatrien i Danmark. Her blev der lagt vægt på ned- eller udtrapning af medicin til fordel for fx psykoedukation, psykologsamtaler og yoga.
Dette projekt anbefales af Sundhedsstyrelsen til andre psykiatriske afdelinger i landet.
Vi har spurgt en række kandidater til Regionsrådet i Region Midt, om de vil støtte ideen om nedtrapning og medicinfri behandling i regionen.
Mød her Stine Damborg, Konservative, Anders Kühnau, Socialdemokratiet, Anders G. Christensen, Venstre og Thue Grum-Schwensen, SF.

Hvilken vej skal psykiatrien? Valgprogram

By Ikke kategoriseret

Sendt 4. november 2021

Ønsket om grundlæggende forandringer i psykiatrien presser sig på rundt om i landet. Det afspejler sig også ved det kommende regionsrådsvalg d. 16. november.

I Region Midtjylland diskuterer Psykiatrilisten og Socialdemokratiet om der skal bruges flere penge på det psykiatriske område og om man f. eks. skal skære ned på brugen af medicin og i stedet tilbyde terapi og skræddersyede forløb til patienterne.
Mød Rose-Marie Mollerup, Regionsrådskandidat, Region Midt, Psykiatrilisten og Birgit Marie Christensen, Regionsrådskandidat, Socialdemokratiet.

Danske mænd har det skidt!

By Ikke kategoriseret

Sendt 28. oktober 2021

Det står ikke godt til med sundheden hos danske mænd.
De lever ikke så længe sammenlignet med mændene i de fleste andre lande i Europa. De er mere ensomme end kvinderne, og det fører blandt andet til flere selvmord. De bliver ramt af langt flere sygdomme end kvinderne. Ja i det hele taget så er kvinder åbenbart bare bedre til det der med at leve – og overleve.
Se interviewet med en af landets førende eksperter i mænds sundhed Svend Aage Madsen.

Offerrådgivningen

By Ikke kategoriseret

Sendt 21. oktober 2021

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Offerrådgivningen har til formål at hjælpe ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet, brande og trafikuheld.
Psykolog Terese Hartmann-Petersen er en af rådgiverne, som yder “psykisk førstehjælp” i akutte situationer, samt støtte og rådgivning i det videre forløb, når krisereaktionerne opstår.

Godt nyt om ADHD

By Ikke kategoriseret

Sendt 14. oktober 2021

Der er godt nyt for børn med ADHD og deres familier. Sundhedsstyrelsen har nu valgt direkte at anbefale alle familier med børn der har ADHD at modtage forældretræning. Det skaber glæde hos Center for ADHD i Aarhus der tilbyder træningsforløbet “De utrolige år”. Det fortæller Marie Stegger fra centeret om i dette program.
I programmet møder du også forældre som har haft stor glæde af at lære, hvordan de skal håndtere børnenes adfærd i dagligdagen.

Hvad er Stoa Gruppen?

By Ikke kategoriseret

Sendt 7. oktober 2021

Stoa Gruppen er et privat behandlings- og botilbud i Skanderborg. Her tilbydes behandling og støtte til mennesker, der kæmper med en sindslidelse. Det kan være skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Her fortæller stifter og direktør Heidi Sørensen om Stoa Gruppens tilbud og metoder.

PEER Aarhus: Interview med Jens Lundgaard

By Ikke kategoriseret

Sendt 30. september 2021

Antallet af nyansatte PEER -medarbejdere på de psykiatriske afdelinger og i lokalpsykiatrien stiger markant i disse år. Regionerne og kommunerne har for alvor taget den relativt nye job-funktion til sig.

Her fortæller Jens Lundgaard Thomsen, Uddannelsesleder for PEER-Uddannelsen på Recovery-skolen i Aarhus om uddannelsen.

Knud Kristensen takker af

By Ikke kategoriseret

Op mod 10.000 medlemmer af organisationen SIND skal have ny formand. Efter 12 år i spidsen for landets største medlemsorganisation for sindslidende og deres pårørende stopper Knud Kristensen, når SIND afholder landsmøde i september.
Hør ham her fortælle, hvilke udfordringer psykiatrien står overfor, og hvilke resultatet SIND har opnået de seneste år.

Sendt 23. september 2021

Når børn anbringes uden for hjemmet

By Ikke kategoriseret

Sendt 16. september 2021

1 % af alle børn i Danmark bor ikke sammen med deres forældre

I dette program fortæller advokat Birgitte Dejgaard om de svære sager, når børn af forskellige årsager skal bo et andet sted end hos deres forældre med de konsekvenser det har for begge parter.
Gennem mere end 25 år har Birgitte Dejgaard beskæftiget sig intenst med alle skilsmissens aspekter – som advokat, jurist og familieterapeut i Statsforvaltningen og som underviser og skilsmisserådgiver i Center for familieudvikling.