Skip to main content

Psykiatriens Hus – et lille portræt

By Ikke kategoriseret
Sendt 5. august 2021

Psykiatriens Hus i Aarhus har fokus på recovery og er et alternativ for psykisk sårbare mennesker. Huset har eksisteret i godt to år.
Her får du et lille portræt af huset der løser mange opgaver for de borgere der har psykiske udfordringer og meget af det foregår på en anden måde end man ellers er vant til inden for psykiatrien.
Medvirkende: Diana Østergaard, Knud Kristensen, m.fl.

Folkemøde 2019: Nyrup i Head Space og psykiatri-gåtur

By Ikke kategoriseret

Sendt 17. juni 2021

Tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen er på folkemødet i “ Head Space’s “ telt. De er sat i verden, for at hjælpe unge sindslidende. Ud over at promovere dem følger vi hans “psykiatri”-gåtur til den store plads ved hovedescenen, hvor han bliver interviewet. Meningen med den lange gåtur til den store plads er at skabe opmærksomhed om, hvordan alle kan hjælpe sindslidende. En slags PR tur, hvor flere og flere sluttede sig til den lange hale af mennesker efter Poul Nyrup.

Tilmed får vi en flot indblik i, hvor festligt og farverigt folkemødet er. Man er både uden for og inden for i de mange telte, tilmed kommer der et blik på den smukke strand der er ved Allinge hvor det hele foregår. Hvis man ikke inden havde lyst til at være der inden, vil man helt sikkert få det efter udsendelsen.

Skrænten – Et anderledes herberg i Aarhus

By Ikke kategoriseret

Sendt 29. april 2021

I Aarhus har et helt særligt lille fællesskab skabt bedre forhold for nogle af byens hjemløse. Skrænten er et lille herberg med plads til ti hjemløse og andre skæve eksistenser, som her kan få en enkel bolig, som f.eks. en campingvogn, i et fællesskab med stor grad af selvstyre. Stedet er på få år blevet en succes.

Mød Johnny, som er en af beboerne, og hør hvad han syntes om at bo på det lille herberg.

Krise hos psykiatri-forkæmpere

By Ikke kategoriseret

Sendt 22. april 2021

Over 20.000 vælgere stemte Psykiatrilisten ind ved det seneste regionsrådsvalg. Eneste punkt på dagsorden var at skabe bedre forhold for psykiatrien i Region Midtjylland. Men de seneste måneder har listen været ramt af en kæmpe krise der har truet med at sætte en stopper for hele missionen.

Se her hvordan formanden vil forsøge at genvinde de mange vælgeres tillid inden valget til november.

Den Sociale Bæredygtighedsplan – interview med Kristian Würtz

By Ikke kategoriseret

Sendt d. 15. april 2021

Landets næststørste kommune Aarhus vil forstærke den sociale indsats de kommende år.
Det skal blandt andet komme de psykisk syge og hjemløse til gavn. Kommunen har netop offentliggjort Den Sociale Bæredygtighedsplan, der kommer til at præge den sociale indsats de næste mange år.
Den Sociale Bæredygtighedsplan er en fælles plan og vision for, hvordan vi skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser i Aarhus. Planen indeholder en række initiativer, som vi sammen med resten af byen skal folde ud over de næste ti år.
Hør her hvor og hvordan kommunen de kommende år vil forbedre indsatsen for dem der trænger allermest.
Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz fortæller om planen.

OCD under Corona

By Ikke kategoriseret

Sendt 8. april og 6. maj 2021

I Danmark lider omkring 100.000 mennesker af OCD. Det tal ventes at stige på grund af coronarestriktionerne, og allerede nu ser man de første tendenser til at flere udvikler OCD. Mange af dem ville formentlig aldrig være blevet ramt af OCD, hvis det ikke havde været for den ekstreme fokus på håndvask, afspritning og afstandskrav. Se interviewet med psykolog og forsker i OCD Mikkel Arendt fra Aarhus Universitetshospital.

Spor af børn – mellem børnekultur og institutionsliv. Argumenter og muligheder

By Ikke kategoriseret

Sendt 25. marts 2021

Byggeby var en del af Byggelegepladsen Skrænten, der blev etableret tilbage i oktober 1969. De seneste år er forbindelsesveje til Århus og jernbaneanlæg rykket tæt på. Skolereformen fra august 2014 betød store ændringer i forhold til den pædagogiske hverdag på Skrænten.
I fire dage i maj 2017 blev den forladte Byggeby efter to år igen befolket. – 3. klasse fra Læssøesgades Skole genså byggelegepladsen.

En del af de tidligere ansatte mødtes på fjerdedagen og fortalte om ’Byggeby’, der gennem årene også blev kaldt for ’Byggerby’ eller slet og ret ’Bygge’.

Programmets synsvinkel er, at Byggeby repræsenterer en interessant og vigtig epoke i dansk børnesyn. Vi giver indblik i den pædagogiske hverdag, som udfoldede sig på en byggelegeplads.

I 2015 blev Skrænten og Byggerby overdraget til det socialøkonomiske projekt Bistad og hjemløseprojektet Rakkerparken Sunside.

Mening – det der skaber mennesker. Et program om Johannes Nielsen (G)

By Ikke kategoriseret

Sendt 11. marts 2021

Et besøg hos tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital, Risskov Johannes Nielsen.

Et portræt af en læge, hans kampe og hans møde med patienter, der blev både venner og forbilleder.

Johannes har arbejdede på Psykiatrisk Hospital, Risskov i 53 år. – Et halvt århundrede med traditionsopbrud og nytænkning. Vi hører om opfattelser af psykiatri, sygdomsbehandling og patienter.

Johannes Nielsen har sammen med psykiatribrugere og ansatte på Gallo, på Psykiatrisk Hospital, Risskov samt andre dedikerede personer skabt en række aktiviteter for psykiatribrugere: Galleri Gallo, Forlaget Gallo, Gallo Skolen, Gallojob samt Museum Overtaci og De kreative Værksteder, Det Åbne Atelier mv. mv.

Johannes Nielsen døde 93 år gammel i 2017

BISTAD – Vi er fælles om bierne (G)

By Ikke kategoriseret

Sendt 4. marts 2021

Biavl i en storby giver mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. BISTAD tilbyder fleksibelt arbejde i et stærkt fællesskab, der handler om produktion af honning.

ANTV har haft fornøjelsen af at følge BISTADs arbejde. Vi besøger to bi-gårde, som er opstillet i byen – netop dér, hvor et lille stykke natur kiler sig ind mellem veje og bebyggelser. Arbejdet kræver omhu, samarbejde og evne til at iagttage biernes forunderlige liv.

I programmet følger vi tillige, hvad der sker, når de fyldte bi-tavler er hjembragt til BISTADs værksteder. Vi ser store skinnende maskiner, der slynger og frigør strømmen af gylden frisk, honning. Opgaverne har baggrund i et ældgammelt håndværk og samspil mellem mennesker og insekter.

Lene Kiel Jensen, medstifter og daglig leder af BISTAD, udtaler i programmet, at: – vi giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde i et stærkt fællesskab, der handler om produktion af honning.

Derudover rummer biavl et andet væsentligt perspektiv, nemlig dét at 1/3 af verdens fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning. Samtidig er bestanden af bier er i voldsom nedgang.

Lene Kiel Jensen understreger: – Ved at vi genindfører bier i byen, kan biodiversiteten opretholdes. Dermed bliver den værdifulde bestøvning af et utal af planter opretholdt.

BISTAD er en socialøkonomisk virksomhed, der bidrager til et bæredygtigt samfund på flere områder!

Sårbare Stemmer i EU (2/2)

By Ikke kategoriseret

Sendt 31. december 2020 og 14. januar 2021

Sårbare stemmer i EU er en udsendelse i to dele. Del 2 undersøger, hvilken betydning fællesskaber og foreninger har for personer med psykisk sårbarhed og deres mulighed for at blive hørt i samfundet.

Udsendelsen er bygget op af en række interviews med personer, der har personlig, politisk og professionel erfaring med psykisk sårbarhed. Desuden anvendes koncertnumre fra Mathilde Falchs fortællekoncert i Tilst Kirke ved Aarhus.
De medvirkende udgøres af EU-parlamentariker, Christel Schaldemose (S), musiker Mathilde Falch, SIND-formand Knud Kristensen, Kvisten-bestyrelsesmedlem Kurt Kyed og læge Søren Vahlgren Knudsen.

Støttet af Europa-Nævnet