Skip to main content

OM OS

ANTV– Anerkendende tv – er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er idealistisk, ikke-kommercielt og med udgangspunkt i en journalistisk praksis, der er såvel fair som debatskabende og nuanceret.

ANTV vil i tv-programmer, videoer og projekter dække strømninger inden for vores arbejdsfelt, som bredt er sundhedsområdet og specifikt handicap, psykiatri, psykologi, mennesker med funktionsnedsættelse og udsatte grupper.

Vi vil også gennem vores programvirksomhed og vores praksis nuancere de etablerede mediers fremstilling af mennesker med psykiske lidelser og bidrage til afstigmatisering. Og vi vil fortælle personlige historier om livets op- og nedture med fokus på det, der hjælper.

Plus alle de andre fantastiske, kuriøse og sjove ting, der kan vække såvel begejstring som eftertanke.

ANTV baserer primært sine aktiviteter på tilskud fra Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet er tilsynsmyndighed. Vi samarbejder med Aarhus Kommune og FO-Aarhus med støtte fra Folkeoplysningsloven om vores undervisningstilbud og deltager i projekter og leverer video til interessenter inden for vores virkefelt.

Igennem årene har vi desuden arbejdet tæt sammen med en række frivillige organisationer, bl.a. Landsforeningen af Psykiatribrugere, SIND, Landsforeningen af Væresteder og Bedre Psykiatri.

ANTV har mangeårige erfaringer med public access, altså en bestræbelse på at gøre tv-mediet tilgængeligt og åbent for mennesker og grupperinger, der ellers ikke har store chancer for at blive hørt.

Vedtægter Årsrapport 2023 / Oversigt over bestyrelsesmedlemmer