Skip to main content

Til dig, der vil vide noget ekstra om kurset (også sagsbehandlere m.fl.)

Deltagere i kurset er mennesker, der har brug for en periode til nyorientering og opbygning af overskud på grund af krise, psykisk sygdom eller lignende. Der deltager også aktive psykiatribrugere, personer i afklaringsforløb m. fl.

Deltagelse er gratis. Der er ikke materialeudgifter. Af og til arbejder vi udenbys. I disse tilfælde afholdes alle udgifter af ANTV. Elever på kurset inviteres til sociale begivenheder på ANTV (sommerfest og julearrangement). Her er der tale om en beskeden deltagerbetaling.

Vi forventer at vore deltagere giver besked om fravær.

Vore kursister skal være selvhjulpne og skal helst befinde sig i en nogenlunde stabil psykisk situation.

Vi arbejder ikke med individuelle planer, hvis fokus er afhjælpning af specifikke handicaps. Tilgang og praksis er baseret på voksenundervisning.

Efter nogle ugers deltagelse på kurset skal eleven underskrive Aarhus Kommunes handicaperklæring.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysnings-loven. Derudover er Aarhus Kommune samarbejdspartner.

*

Ramme for kurset er arbejdspladsen ANTV. Kurset er dermed et tilbud om at deltage i et produktivt fællesskab, hvor vi alle – ansatte og kursister – arbejder hen mod et specifikt produkt: nemlig vores halve times ugentlige, landsdækkende udsendelsesformat. Vores tilbud omhandler dermed også om det at begå sig i en faglig sammenhæng.

Vi tilgodeser i vidt omfang de ideer og initiativer, der kommer fra kursisterne. Den enkeltes ressourcer bliver med andre ord så vidt muligt koblet med det, der kan være af interesse for virksomheden ANTV og for den offentlighed, vi henvender os til.

Det er en del af praksis på kursusholdet, at sparring og ideudvikling ofte sker mellem kursusdeltagere. Arbejde med tv-programmer omfatter en vifte af fagligheder. Derfor opfordrer vi til, at kursisterne assisterer hinanden ved optagelser mv. Kursister og ANTV-ansatte samarbejder derudover ofte i forbindelse med større eller mindre projektforløb mv.

Kurset er karakteriseret af en projektorienteret undervisningsform, hvor instruktion, øvelse og færdigheder indgår i programudarbejdelsen. Et væsentligt fokus er opmærksomhed på personlige rum og grænser i arbejdet med elektroniske visuelle medier.

Kursusindhold er fx ideudvikling, research, tilrettelæggelse, interview, fotografi, video- og lydoptagelse samt redigering. Vi arbejder kun lejlighedsvis specifikt færdighedsorienteret. Men der sker ofte specialisering og fordybelse hos nogle deltagere.

Derudover omfatter kurset et klart fokus på normer og holdninger i arbejdet med offentlige elektroniske medier samt kommunikative færdigheder i forhold til gruppe og ansatte.

Vores produktionsstatus viser ofte et højt aktivitetsniveau. Indholdet spænder fra tematikker om hjemløse, recovery, psykiatrihistorie og personportrætter til aktualitetsindslag, reportager og poetisk/æstetiske visuelle og lydlige eksperimenter mv.

Fakta

Kursusdeltagelse er gratis.

Underviser er Lars Henningsen. Hans speciale er dokumentarfilm, hvor medvirkende er involveret i et projekts forskellige dele.

Stationsleder Erik Scriver indgår i tilrettelæggelse og koordinering af kursets program-arbejde.

Projektet gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra folkeoplysningsloven. Derudover er Aarhus Kommune samarbejdspartner.

Kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Se et udvalg af vores programmer her: LINK

Vores kursister siger:

“Det, der har støttet mig på ANTVs kursus, er, at der er tid til at arbejde i sit eget tempo og udvikle sine egne ideer til programmer.” – Anders, kursist

“Man kan være her, uanset om man har mange eller få ressourcer.”
– Helle, kursist