Medieleg.nu er et projekt om digitale medier og mediepædagogik og sprogtilegnelse i danske daginstitutioner.

Det har været ambitionen at skabe en inspirationskilde, der primært retter sig mod pædagogisk personale i dagtilbud og sekundært mod forældre til børn i daginstitutionsalderen og dermed indirekte også til børnene i samme alderskategori.

Videoerne – både de praktiske, de teoretiske og de refleksive – er lavet for at inspirere pædagoger til at omfavne og benytte digitale medier i pædagogiske sammenhænge bedre og i højere grad end det tidligere har været tilfældet.

Se en af videoerne her: