PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og er en skoleomfattende udviklingsmodel, der fokuserer på den positive anerkendende pædagogik.

PALS er udviklet i USA, anvendt i Norge og er pt. med Socialstyrelsen som drivkraft implementeret på 60 skoler i Danmark.

Med PALS flyttes fokus fra elever med problemadfærd til konteksten omkring eleverne. Der arbejdes således i første omgang med lærernes pædagogik, med henblik på at skabe fokus på positive hændelser og interaktioner frem for en negativ fejlfindingspædagogik.

Eleverne undervises i skolens værdier og positivt samvær i form af konkrete handlingsanvisninger.