Skip to main content

Den Sociale Bæredygtighedsplan – interview med Kristian Würtz

By Ikke kategoriseret

Sendt d. 15. april 2021

Landets næststørste kommune Aarhus vil forstærke den sociale indsats de kommende år.
Det skal blandt andet komme de psykisk syge og hjemløse til gavn. Kommunen har netop offentliggjort Den Sociale Bæredygtighedsplan, der kommer til at præge den sociale indsats de næste mange år.
Den Sociale Bæredygtighedsplan er en fælles plan og vision for, hvordan vi skaber og udvikler fremtidens sociale indsatser i Aarhus. Planen indeholder en række initiativer, som vi sammen med resten af byen skal folde ud over de næste ti år.
Hør her hvor og hvordan kommunen de kommende år vil forbedre indsatsen for dem der trænger allermest.
Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz fortæller om planen.

OCD under Corona

By Ikke kategoriseret

Sendt 8. april 2021

I Danmark lider omkring 100.000 mennesker af OCD. Det tal ventes at stige på grund af coronarestriktionerne, og allerede nu ser man de første tendenser til at flere udvikler OCD. Mange af dem ville formentlig aldrig være blevet ramt af OCD, hvis det ikke havde været for den ekstreme fokus på håndvask, afspritning og afstandskrav. Se interviewet med psykolog og forsker i OCD Mikkel Arendt fra Aarhus Universitetshospital.

Spor af børn – mellem børnekultur og institutionsliv. Argumenter og muligheder

By Ikke kategoriseret

Sendt 25. marts 2021

Byggeby var en del af Byggelegepladsen Skrænten, der blev etableret tilbage i oktober 1969. De seneste år er forbindelsesveje til Århus og jernbaneanlæg rykket tæt på. Skolereformen fra august 2014 betød store ændringer i forhold til den pædagogiske hverdag på Skrænten.
I fire dage i maj 2017 blev den forladte Byggeby efter to år igen befolket. – 3. klasse fra Læssøesgades Skole genså byggelegepladsen.

En del af de tidligere ansatte mødtes på fjerdedagen og fortalte om ’Byggeby’, der gennem årene også blev kaldt for ’Byggerby’ eller slet og ret ’Bygge’.

Programmets synsvinkel er, at Byggeby repræsenterer en interessant og vigtig epoke i dansk børnesyn. Vi giver indblik i den pædagogiske hverdag, som udfoldede sig på en byggelegeplads.

I 2015 blev Skrænten og Byggerby overdraget til det socialøkonomiske projekt Bistad og hjemløseprojektet Rakkerparken Sunside.

Mening – det der skaber mennesker. Et program om Johannes Nielsen (G)

By Ikke kategoriseret

Sendt 11. marts 2021

Et besøg hos tidligere overlæge på Psykiatrisk Hospital, Risskov Johannes Nielsen.

Et portræt af en læge, hans kampe og hans møde med patienter, der blev både venner og forbilleder.

Johannes har arbejdede på Psykiatrisk Hospital, Risskov i 53 år. – Et halvt århundrede med traditionsopbrud og nytænkning. Vi hører om opfattelser af psykiatri, sygdomsbehandling og patienter.

Johannes Nielsen har sammen med psykiatribrugere og ansatte på Gallo, på Psykiatrisk Hospital, Risskov samt andre dedikerede personer skabt en række aktiviteter for psykiatribrugere: Galleri Gallo, Forlaget Gallo, Gallo Skolen, Gallojob samt Museum Overtaci og De kreative Værksteder, Det Åbne Atelier mv. mv.

Johannes Nielsen døde 93 år gammel i 2017

BISTAD – Vi er fælles om bierne (G)

By Ikke kategoriseret

Sendt 4. marts 2021

Biavl i en storby giver mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. BISTAD tilbyder fleksibelt arbejde i et stærkt fællesskab, der handler om produktion af honning.

ANTV har haft fornøjelsen af at følge BISTADs arbejde. Vi besøger to bi-gårde, som er opstillet i byen – netop dér, hvor et lille stykke natur kiler sig ind mellem veje og bebyggelser. Arbejdet kræver omhu, samarbejde og evne til at iagttage biernes forunderlige liv.

I programmet følger vi tillige, hvad der sker, når de fyldte bi-tavler er hjembragt til BISTADs værksteder. Vi ser store skinnende maskiner, der slynger og frigør strømmen af gylden frisk, honning. Opgaverne har baggrund i et ældgammelt håndværk og samspil mellem mennesker og insekter.

Lene Kiel Jensen, medstifter og daglig leder af BISTAD, udtaler i programmet, at: – vi giver vi mulighed for, at byens socialt udsatte kan engagere sig i meningsfuldt arbejde. Vi tilbyder fleksibelt arbejde i et stærkt fællesskab, der handler om produktion af honning.

Derudover rummer biavl et andet væsentligt perspektiv, nemlig dét at 1/3 af verdens fødevareproduktion er afhængig af biernes bestøvning. Samtidig er bestanden af bier er i voldsom nedgang.

Lene Kiel Jensen understreger: – Ved at vi genindfører bier i byen, kan biodiversiteten opretholdes. Dermed bliver den værdifulde bestøvning af et utal af planter opretholdt.

BISTAD er en socialøkonomisk virksomhed, der bidrager til et bæredygtigt samfund på flere områder!

Sårbare Stemmer i EU (2/2)

By Ikke kategoriseret

Sendt 31. december 2020 og 14. januar 2021

Sårbare stemmer i EU er en udsendelse i to dele. Del 2 undersøger, hvilken betydning fællesskaber og foreninger har for personer med psykisk sårbarhed og deres mulighed for at blive hørt i samfundet.

Udsendelsen er bygget op af en række interviews med personer, der har personlig, politisk og professionel erfaring med psykisk sårbarhed. Desuden anvendes koncertnumre fra Mathilde Falchs fortællekoncert i Tilst Kirke ved Aarhus.
De medvirkende udgøres af EU-parlamentariker, Christel Schaldemose (S), musiker Mathilde Falch, SIND-formand Knud Kristensen, Kvisten-bestyrelsesmedlem Kurt Kyed og læge Søren Vahlgren Knudsen.

Støttet af Europa-Nævnet

Sårbare Stemmer i EU (1/2)

By Ikke kategoriseret

Sendt 24. december 2020 og 7. januar 2021

Sårbare stemmer i EU er en udsendelse i to dele.
Del 1 har fokus på, hvordan personer med psykisk sårbarhed kan få en stemme og blive hørt i vores demokratiske samfund.

Udsendelsen er bygget op af en række interviews med personer, der har personlig, politisk og professionel erfaring med psykisk sårbarhed. Desuden anvendes koncertnumre fra Mathilde Falchs fortællekoncert i Tilst Kirke ved Aarhus.
De medvirkende udgøres af EU-parlamentariker, Christel Schaldemose (S), musiker Mathilde Falch, kunstmaler Anne Ditte, SIND-formand Knud Kristensen, Kvisten-bestyrelsesmedlem Kurt Kyed og læge Søren Vahlgren Knudsen.

Støttet af Europa-Nævnet

Hanne Kirkegaard om spise- og personlighedsforstyrrelser

By Ikke kategoriseret

Sendt 1. oktober 2020

Hvad er en personlighedsforstyrrelse? Hvad er en spiseforstyrrelse? De spørgsmål stiller Maria Brinks Arienfar til psykoterapeut Hanne Kirkegaard, som har stor erfaring inden for disse felter.

Hanne Kirkegaard er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi og certificeret psykoterapeut MPF. Hun er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og har egen praksis i Åbyhøj.

AarhusCare: interview med Camilla Jin Joseph

By Ikke kategoriseret

Sendt 17 december 2020

Psykolog Camilla Jin Joseph er en af initiativtagerne til AarhusCare, som tilbyder gratis psykologrådgivning og samtaleterapi til voksne over 30 år.
Projektet er drevet i samarbejde med Blå Kors Danmark og KSA Aarhus med økonomisk støtte fra TrygFonden. Projektet gik i luften 1. december, og her for tæller Camilla om det til Maria Brinks Arienfar.
Se mere på AarhusCare.dk

Socialpolitik i byudviklingen. Er det muligt?

By Ikke kategoriseret

Sendt 10. december 2020

Kan man opføre et helt nyt kvarter som primært består af store kontorbyggerier i glas og beton og så samtidig rumme et af landets største væresteder for socialt udsatte? I Aarhus har kommunen krævet at byggeselskaberne tænker de skæve eksistenser ind i planerne om Sydhavnen. Det er formentlig første gang at det sker i Danmark i så stor en målestok. I december var Rådet for Socialt Udsatte vært for en diskussion af planerne med deltagelse af interessenter fra området.