Sindets Dag 2017 på Dokk1

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 14. december 2017

 

World Mental Health Day – Sindets Dag – d. 10 oktober blev markeret med stande, musik og foredrag i Dokk1 i Aarhus. Årets tema var depression. ANTV var med og snakkede med repræsentanter for nogle af de tilstedeværende foreninger og initiativer. Et højdepunkt var uddelingen af årets Gallo Pris.

Plads til udsatte i Sydhavnen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 7. december 2017

 

12. oktober markerede Aarhus, at der er plads til udsatte i Sydhavnen, da Napiffik, Kirkens Korshærs grønlandske værested, Kontakthuset og Den nye nålepark blev indviet. Samtidig bevilligede Aarhus Kommune ekstra penge til Værestedet i Jægergårdsgade, så det fremover bliver muligt at udvide åbningstiden om aftenen og i weekenden. Men der er stadig nok at tage fat på. Der bliver flere og flere hjemløse i Aarhus, og de høje huslejer i byen gør det ekstra svært at få råd til en bolig. Samtidig er der problemer med samarbejdet mellem distriktspsykiatrien og Risskov, hvor patienterne bliver udskrevet før de er færdigbehandlet, og det skaber nye problemer, når kommunen tager over.

‘Vi havde et hus. Leg og fortælling på en byggelegeplads’ – Børneperspektiv

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 23. november 2017

 

I dette program lægger vi vægt på en række lege og fortællinger i Byggeby. Der er altså tale om et børneperspektiv. Det sidste hold børn fra dagligdagen i Byggeby indtager byen igen og fortæller levende og intenst til kamera og mikrofon. Pædagogerne fra byggelegepladsen giver udtryk for stedets kvaliteter og muligheder. Det sker i korte engagerede udsagn, der kobler præcist med børnenes fortællinger.

– Der var masser af frihed til børnene, og de kunne gøre rigtig mange ting. Vi sagde meget mere ‘ja’ end vi sagde ‘nej’, udtaler pædagog Gitte Sand Boeriis. Denne pointe karakteriser en pædagogisk praksis, hvor børn er med til at skabe dagligdagen – også konkret ved at bygge huse og bruge værktøj. Resultatet var oplevelse af mening og sammenhæng både for børn og voksne.

Fire år med Thomas Medom

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 16. november 2017

 

ANTV’s John Lykkegaard har sat Thomas Medom, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, stævne for at spørge ham om, hvordan han selv synes, hans virke på posten de seneste fire år er gået. Hvad er han stolt af og hvad kunne han godt have undværet?

Sensommer i Gallo Gartneriet

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 26. oktober 2017

 

ANTV var en augustdag i skiftende vejr på besøg hos Gallo Gartneriet. Her fulgte vi nogle af de processer, årstiden fordrer, mens Anne Marie Bosley fortalte om arbejdsfællesskabet, ånden og Gallo Gartneriets historie. “Haven tænkes som et fristed, hvor alle der er optaget af at dyrke jorden, kan samles, udveksle erfaringer og deltage i havearbejdet.”

Teater TIMP: …fra én skjorte til en anden…

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 19. oktober 2017

 

I rytme, ord, sang og heltekostume udfolder Teater TIMP sine poetiske overvejelser om dét at være udsat i samfundet. Det siges, at der altid er 2 sider af samme sag. TIMP siger: der er mange sider af denne sag! Som mennesker er vi – udsatte eller ej – rige på sider. Gennem interviews og klip fra forestillingen “…fra én skjorte til en anden…” giver programmet et indtryk af Teater TIMPs arbejdsproces.

Storbylandsbyen 4: Bestyrelsen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 12. oktober 2017

 

I det 4. og sidste program fortæller Bente og Jan bl.a. om bestyrelsens arbejde og de udfordringer der har været i de første år og som har ført til at afdelingen i øjeblikket ikke har en bestyrelse, da bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Storbylandsbyen på Marienlystvangen tæt på det store Universitetshospital i Skejby er Danmarks første storbylandsby, hvor socialt udsatte bor dør om dør med almindelige lejere. På områder er 20 træhuse med 40 lejligheder spredt omkring det store fælleshus. Storbylandsbyen er et projekt mellem Aarhus Kommunes Socialt Udviklingscenter og Østjysk Bolig. 20 beboere er visiteret gennem kommunen, og resten har søgt en lejlighed på normal vis gennem boligforeningen. Tanken bag projektet har været at skabe et socialt fællesskab, som kan være med til at bryde den isolation, som mange socialt udsatte har levet i.

Storbylandsbyen II: Berit og Betty

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Sendt 28. september 2017

 

I det andet program om Storbylandsbyen ved Aarhus møder vi Berit og Betty samt den sociale vicevært og to fra Aarhus Kommune. Storbylandsbyen på Marienlystvangen tæt på det store Universitetshospital i Skejby er Danmarks første storbylandsby, hvor socialt udsatte bor dør om dør med almindelige lejere. På området er 20 træhuse med 40 lejligheder spredt omkring det store fælleshus. Storbylandsbyen er et projekt mellem Aarhus Kommune, Socialt Udviklingscenter og Østjysk Bolig. 20 beboere er visiteret gennem kommunen, og resten har søgt en lejlighed på normal vis gennem boligforeningen. Tanken bag projektet har været at skabe et socialt fællesskab, som kan være med til at bryde den isolation, som mange socialt udsatte har levet i.