Skip to main content

HUSRUM – et fællesskab for ensomme unge

By Ikke kategoriseret

Sendt 25. november 2021

HUSRUM er et fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhed eller er psykisk sårbare. HUSRUM arrangerer bl.a. samtalegrupper, foredrag og trygge sociale fællesskaber.
I dette program medvirker Marie Nyegaard, som er leder af HUSRUM Danmark og Christian Skræddergaard, som selv har oplevet ensomhed og som nu hjælper andre ensomme unge i HUSRUM.
Se mere på www.husrum.dk

Computerspil hjælper psykisk syge kriminelle

By Den gode historie

Sendt 18 november 2021

Patienter på en retspsykiatrisk afdeling i Aarhus spiller voldelige computerspil flere gange om ugen for at få det bedre med sig selv og de andre på afdelingen . Der skal nemlig samarbejdes, kommunikeres og tænkes fremad når patienter og de ansatte spiller sammen, og det kan skabe store fremskridt for patienternes liv. Nu skal erfaringerne fra Aarhus udbredes til flere af landets øvrige retspsykiatriske afdelinger.
Pædagog og esports-instruktør Morten Trier Josefsen fortæller her om erfaringerne fra Retspsykiatrisk afsnit R4 i Skejby.

Regionsvalg: Ny vej for psykiatrien?

By Ikke kategoriseret

Send 11. november 2021

Et projekt på Psykiatrisk Center Glostrup viser måske en ny vej for psykiatrien i Danmark. Her blev der lagt vægt på ned- eller udtrapning af medicin til fordel for fx psykoedukation, psykologsamtaler og yoga.
Dette projekt anbefales af Sundhedsstyrelsen til andre psykiatriske afdelinger i landet.
Vi har spurgt en række kandidater til Regionsrådet i Region Midt, om de vil støtte ideen om nedtrapning og medicinfri behandling i regionen.
Mød her Stine Damborg, Konservative, Anders Kühnau, Socialdemokratiet, Anders G. Christensen, Venstre og Thue Grum-Schwensen, SF.

Hvilken vej skal psykiatrien? Valgprogram

By Ikke kategoriseret

Sendt 4. november 2021

Ønsket om grundlæggende forandringer i psykiatrien presser sig på rundt om i landet. Det afspejler sig også ved det kommende regionsrådsvalg d. 16. november.

I Region Midtjylland diskuterer Psykiatrilisten og Socialdemokratiet om der skal bruges flere penge på det psykiatriske område og om man f. eks. skal skære ned på brugen af medicin og i stedet tilbyde terapi og skræddersyede forløb til patienterne.
Mød Rose-Marie Mollerup, Regionsrådskandidat, Region Midt, Psykiatrilisten og Birgit Marie Christensen, Regionsrådskandidat, Socialdemokratiet.

Danske mænd har det skidt!

By Ikke kategoriseret

Sendt 28. oktober 2021

Det står ikke godt til med sundheden hos danske mænd.
De lever ikke så længe sammenlignet med mændene i de fleste andre lande i Europa. De er mere ensomme end kvinderne, og det fører blandt andet til flere selvmord. De bliver ramt af langt flere sygdomme end kvinderne. Ja i det hele taget så er kvinder åbenbart bare bedre til det der med at leve – og overleve.
Se interviewet med en af landets førende eksperter i mænds sundhed Svend Aage Madsen.

Offerrådgivningen

By Ikke kategoriseret

Sendt 21. oktober 2021

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Offerrådgivningen har til formål at hjælpe ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet, brande og trafikuheld.
Psykolog Terese Hartmann-Petersen er en af rådgiverne, som yder “psykisk førstehjælp” i akutte situationer, samt støtte og rådgivning i det videre forløb, når krisereaktionerne opstår.

Godt nyt om ADHD

By Ikke kategoriseret

Sendt 14. oktober 2021

Der er godt nyt for børn med ADHD og deres familier. Sundhedsstyrelsen har nu valgt direkte at anbefale alle familier med børn der har ADHD at modtage forældretræning. Det skaber glæde hos Center for ADHD i Aarhus der tilbyder træningsforløbet “De utrolige år”. Det fortæller Marie Stegger fra centeret om i dette program.
I programmet møder du også forældre som har haft stor glæde af at lære, hvordan de skal håndtere børnenes adfærd i dagligdagen.

Hvad er Stoa Gruppen?

By Ikke kategoriseret

Sendt 7. oktober 2021

Stoa Gruppen er et privat behandlings- og botilbud i Skanderborg. Her tilbydes behandling og støtte til mennesker, der kæmper med en sindslidelse. Det kan være skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Her fortæller stifter og direktør Heidi Sørensen om Stoa Gruppens tilbud og metoder.

PEER Aarhus: Interview med Jens Lundgaard

By Ikke kategoriseret

Sendt 30. september 2021

Antallet af nyansatte PEER -medarbejdere på de psykiatriske afdelinger og i lokalpsykiatrien stiger markant i disse år. Regionerne og kommunerne har for alvor taget den relativt nye job-funktion til sig.

Her fortæller Jens Lundgaard Thomsen, Uddannelsesleder for PEER-Uddannelsen på Recovery-skolen i Aarhus om uddannelsen.

Knud Kristensen takker af

By Ikke kategoriseret

Op mod 10.000 medlemmer af organisationen SIND skal have ny formand. Efter 12 år i spidsen for landets største medlemsorganisation for sindslidende og deres pårørende stopper Knud Kristensen, når SIND afholder landsmøde i september.
Hør ham her fortælle, hvilke udfordringer psykiatrien står overfor, og hvilke resultatet SIND har opnået de seneste år.

Sendt 23. september 2021