Skip to main content
Category

En god by for alle

Aarhus – en by for alle? Medborgerskab – hvordan?

By En god by for alle

Sendt 29. september 2016

 

Hen over sommeren inviterede Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom og Udsatterådet i Aarhus  til to fyraftensmøder med fokus på socialt udsatte borgere.

På dette det andet møde skal der følges op på de idéer, der kom frem i løbet af det første møde.
Vi følger her arbejdet i en af medborgerskabsgrupperne, nemlig den der handler om udsatte borgeres medindflydelse, medbestemmelse og medborgerskab.
Det er hensigten, at der kan udpeges en ‘aktionsgruppe’ blandt deltagerne på mødet, som kan forpligte sig til at arbejde videre med ideerne i et partnerskab med gruppens øvrige deltagere og Aarhus Kommune. Men før vi når så vidt, skal forventningerne til arbejdet og partnerskabet lige afstemmes, og det havde Paul Natorp fra Sager der Samler og Kurt Kyed, medarbejder i socialpsykiatrien og egen erfaring som tidligere misbruger, nogle markante meninger om.

En god by for alle – I beskæftigelse

By En god by for alle

Sendt 8. september 2016

 

Hvad skal der til for at socialt udsatte kommer i arbejde? Og hvad betyder et arbejde for den socialt udsatte selv? Vi er taget til fyraftensmøde, hvor udsatte, ildsjæle og forvaltninger samarbejder om at finde de gode veje frem mod beskæftigelse for udsatte borgere.
Fyraftensmødet er arrangeret af Udsatterådet i Aarhus Kommune. På mødet blev der arbejdet med både bolig, beskæftigelse og medborgerskab til socialt udsatte.

Aarhus – en god by for alle?

By En god by for alle

Sendt 4. august 2016

 

Der var energi og engageret deltagelse, da virksomheder, borgere, boligforeninger, private samt frivillige organisationer, kommunale ledere og medarbejdere mødtes til fyraftensmøde på Godsbanen tirsdag den 7. juni.
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom og Udsatterådet i Aarhus har inviteret til to fyraftensmøder med fokus på særligt socialt udsatte borgere. Her skal både de socialt udsatte selv, frivillige, erhvervsliv, boligforeninger og øvrige samarbejdspartnere bidrage med konkrete idéer og initiativer til løsninger på udfordringerne i forhold til bolig og beskæftigelse.
I dette program fra det første møde følger vi lidt af arbejdet i de tre spor: beskæftigelse, medborgerskab og bolig, og vi hører om deltagernes forventninger til konkrete udmøntninger af de ideer, der blev produceret.