Skip to main content

Angst i præstationssamfundet – del 2

By 14. marts 2019Ikke kategoriseret

Sendt 14. marts 2019

 

Anders Petersen er lektor i sociologi på Aalborg Universitet og har i mange år forsket i depression som samfundsfænomen.

I din bog ”Præstationssamfundet” rejser han spørgsmålet, om præstation og depression kan kædes sammen. I præstationssamfundet fremstår depression, angst og stress som centrale samfundsmæssige lidelser i vor tid. Lidelserne har løsrevet sig fra enhver forestilling om sindssyge.

De betragtes snarere som “normale” – alle kan lide af dem og alle kan blive ramt. Men samtidig markerer lidelserne den diametrale modsætning til præstationssamfundets krav og forventninger.

Se anden del af hans foredrag fra Psykiatrifondens arrangement i Vejle.