Skip to main content

Holgers liv i Byggeby

By 3. august 2017september 7th, 2017Ikke kategoriseret

Sendt 2. august 2017

 

Holger Reinholdt Ehrenreich beretter i dette program om årtiers pædagogiske indsats på Byggelegepladsen Skrænten ved Århus.

Vi giver et portræt af Holger: hans oplevelser og erfaringer med børn i en samling af træhuse, hvor generationer af børn i årtier byggede og legede. Hans baggrund som håndværker kom institution og børn til gode.
Vi hører om børnekarakterer til forskellige tider, om samarbejde og om glæden ved at bruge træ og værktøj i kontakten med børn.

Se også ANTV-programmet: Der er spor af børn – mellem børnekultur og institutionsliv’

Byggeby var en del af Byggelegepladsen Skrænten, der blev etableret tilbage i oktober 1969.
De seneste år er forbindelsesveje til Århus og jernbaneanlæg rykket tæt på. Skolereformen fra august 2014 betød store ændringer i forhold til den pædagogiske hverdag på Skrænten. I fire dage i maj 2017 blev den forladte Byggeby efter to år igen befolket. – 3. klasse fra Læssøesgades Skole genså byggelegepladsen.

Programmets synsvinkel er, at Byggeby repræsenterer en interessant og vigtig epoke i dansk børnesyn. Vi giver indblik i den pædagogiske hverdag, som udfoldede sig på en byggelegeplads.

I 2015 blev Skrænten og Byggeby overdraget til det socialøkonomiske projekt Bistad og hjemløseprojektet Rakkerparken Sunside.