Skip to main content

Spor af børn – mellem børnekultur og institutionsliv

By 27. juli 2017september 7th, 2017Ikke kategoriseret

Sendt 27. juli 2017

 

Byggeby var en del af Byggelegepladsen Skrænten, der blev etableret tilbage i oktober 1969. De seneste år er forbindelsesveje til Århus og jernbaneanlæg rykket tæt på. Skolereformen fra august 2014 betød store ændringer i forhold til den pædagogiske hverdag på Skrænten.
I fire dage i maj 2017 blev den forladte Byggeby efter to år igen befolket. – 3. klasse fra Læssøesgades Skole genså byggelegepladsen.

En del af de tidligere ansatte mødtes på fjerdedagen og fortalte om ’Byggeby’, der gennem årene også blev kaldt for ’Byggerby’ eller slet og ret ’Bygge’.

Programmets synsvinkel er, at Byggeby repræsenterer en interessant og vigtig epoke i dansk børnesyn. Vi giver indblik i den pædagogiske hverdag, som udfoldede sig på en byggelegeplads.

I 2015 blev Skrænten og Byggerby overdraget til det socialøkonomiske projekt Bistad og hjemløseprojektet Rakkerparken Sunside.